شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه تحلیل دقیق و منطقی در انتخاب
ترکیب بهینه فرصت های سرمایه گذاری

اطـلاعـیه توزیـع اوراق جـدید نقـل و انتـقال و سـپرده سـهام

اطـلاعـیه توزیـع اوراق جـدید نقـل و انتـقال و سـپرده سـهام

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه­گذاری صنعت بیمه می­رساند گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام با سرمایه

۲،۰۰۰ میلیارد ريال توسط شرکت سپرده­گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، سپرده شده و آماده توزیع می­باشد­. لذا

سهامداران محترم که در سامانه سجام ثبت نام نموده­اند و در دفاتر پیشخوان یا کارگزاران منتخب احراز هویت شده­اند، می­توانند

با مراجعه به «سامانه درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه» به آدرس تارنمای https://ddn.csdiran.com  نسخه چاپی

گواهینامه جدید خود را دریافت نمایند. بدیهی است کلیه اوراق و گواهینامه­های سهام قبلی باطل و از درجه اعتبار ساقط می­

باشد­.

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام)