شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه تحلیل دقیق و منطقی در انتخاب
ترکیب بهینه فرصت های سرمایه گذاری

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام

 

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام)

ثبت‌شده به شمارۀ ۱۲۱۹۱۸ و شناسة ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام)، تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ و مجوز شمارة ۰۶۸-۵۷۴۹۸۵/۹۸۴  مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۸سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال به ‌مبلغ ۲٫۰۰۰ میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد ۷۳۲٫۰۲۶٫۰۲۵ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۲۹۲٫۹۷۳٫۹۷۵ سهم ۱٫۰۰۰ ریالی استفاده نشدة سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة ۱۳۹۹۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۴۲۱۹ مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۹ ادارة ثبت شرکت­ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

۱) موضوع فعالیت شرکت:

الف – موضوع فعالیت اصلی: ۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. ۲- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

ب – موضوع فعالیت های فرعی: ۱- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.

 

۲ ) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران – بلوار میرداماد – خیابان مصدق شمالی(نفت شمالی) – خیابان دوم – پلاک ۶ کدپستی ۱۹۱۸۹۷۳۴۵۱و همچنین شرکت فاقد شعبه است.

۳) سرمایۀ فعلی شرکت: ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال،

۴) موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و ایجاد تنوع در پرتفوی سهام شرکت.

۵) محل افزایش سرمایه: ۱٫۰۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و ۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل سود انباشته.

۶) مبلغ افزایش سرمایه: ۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال،

۷) مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال،

۸) مدت شرکت: نامحدود

۹) نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

۱۰) ارزش اسمی هر سهم: ۱٫۰۰۰ ریال،

۱۱) مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: ۷۳۲٫۰۲۶٫۰۲۵٫۰۰۰ ریال،

۱۲) تعداد سهام قابل عرضه به عموم : ۲۹۲٫۹۷۳٫۹۷۵ سهم،

 

۱۳) مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

اشخاص حقیقی یا حقوقی شمارۀ ثبت اشخاص حقوقی شناسۀ ملی اشخاص حقوقی نماینده نام پدر شماره شناسنامه کد ملی سمت
بیمه مرکزی ج.ا.ا ۱۵۰۴ ۱۴۰۰۱۹۰۷۵۲۸ محمد هاشم زاده علی ۴ ۵۸۲۹۸۷۶۷۵۲ رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)
صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی ج.ا.ا ۲۶۳۵ ۱۴۰۰۳۵۲۰۶۴۲ امیرحسین فارسی اصغر ۶۳۸ ۱۲۶۱۷۷۵۰۲۳ نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)
شرکت صبا بیمه ایرانیان
(سهامی خاص)
۱۲۷۹۳۱ ۱۰۱۰۱۷۱۳۱۶۸ امیرحسین ارضاء محمد ۵۱۸۵ ۰۰۶۲۴۹۷۰۱۴ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (موظف)
شرکت توسعه عمران بیمه

(سهامی خاص)

۳۰۶۲۲۲ ۱۰۱۰۳۴۵۳۳۴۳ حسین سلیمی حسن ۱۷ ۱۲۳۹۸۱۱۷۶۸۱ عضو هیئت مدیره (غیرموظف)
شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران (سهامی خاص) ۲۹۲۷۴ ۱۰۱۰۰۷۴۷۳۳۰ کیارش مهرانی علی اکبر ۱۲۷۴۰ ۰۰۶۱۷۳۵۴۲۶ عضو هیئت مدیره (غیرموظف)

* شرکت فاقد عضو علی­البدل هیئت­مدیره می‌باشد.

۱۴) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام سهامداران می توانند شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقوقی و حقیقی، نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.

۱۵) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

تقسیم سود طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم حداقل ۱۰ درصد از سود سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. طبق مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید. همین که اندوخته به یک دهم سرمایه رسید، منظور کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایی بعد از تصفیه طبق مفاد اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بعمل خواهد آمد.

۱۶) تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.

۱۷) مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.

۱۸) مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت است.

۱۹) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با  ۱۶۷٫۳۹۲ و ۱٫۷۷۸ میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت ۲۸ همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با ۲۳٫۴۰۳ میلیون ریال می‌باشد.

۲۰) مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۹ آغاز و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۹ به ‌مدت ۱۵ روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

۲۱) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل ۱ سهم و حداکثر ۲۹۲٫۹۷۳٫۹۷۵ سهم.

۲۲) مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

موضوع فعالیت میزان تعهدات شخصیت حقوقی نام متعهد
بیمه اتکایی خرید کلیه حق تقدم های باقیمانده ظرف مدت ۵ روز پایانی دولتی بیمه مرکزی ج.ا.ا
امور بازنشستگی خرید کلیه حق تقدم های باقیمانده ظرف مدت ۵ روز پایانی موسسه غیرتجاری صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی ج.ا.ا

۲۳) روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ اطلاعات می­باشد. همچنین اعلامیة مذکور در روزنامه­های دنیای اقتصاد و ابرار اقتصادی ( بر اساس مفاد مادة ۱۷۷ لایحة اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می­گردد.

۲۴) چگونگی پذيره‌نويسی: با توجه به ثبت شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی­عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می­توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکت­های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران/فرابورس ایران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق­تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق‏تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نيز به کارگزار مربوطه بپردازند.

۲۵) مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شمارۀ ۲۲۱۰۰۲۲۱۰۰۰ به ‌نام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام)، نزد بانک رفاه شعبۀ سلامت ظفر کد ۱۵۰٫

۲۶) کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده ‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.iiico.ir و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرسwww.Codal.ir  در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

۲۷) مشخصات سهامداران: (دارای حداقل ۱۰ درصد سهام)

درصد مالکیت تعداد سهام نوع شخصیت حقوقی نام سهامدار
۱۶/۱۸ ۱۳۶٫۱۸۶٫۹۶۹ دولتی بیمه مرکزی ج.ا.ا
۶۱/۱۸ ۱۳۹٫۶۰۰٫۰۰۰ موسسه غیرتجاری صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی ج.ا.ا
۳/۱۲ ۹۲٫۲۱۲٫۵۸۹ صندوق سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازار گردان صبا نیک

۲۸) نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: بیمه مرکزی ج.ا.ا و صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی ج.ا.ا متعهد گردیده اند در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده، حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مدت پذیره نویسی عمومی نسبت به خرید کل حق تقدم باقیمانده اقدام نمایند.

 

 نکات مهم:

  • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.
  • ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
  • ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
  • پذیره­نویسان می­توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شمارة ۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

 

                                                                                                                                   هیئت‌مدیرة شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام)