کمیته های تخصصی

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه

کمیته انتصابات:

نام و نام خانوادگی

سمت

عضو هیئت مدیره

اهم سوابق

صالح کاظمی نیا

عضو کميته

بله

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  سازمان حج و زیارت

مسلم پیمانی

عضو کميته

خیر

عضو هیئت علمی دانشگاه

پیمان حدادی

عضو کميته

خیر

عضو هیئت مدیره شرکتهای ناشر بورس و فرابورس نهادهای مالی، قائم مقام مدیرعامل در نهادهای مالی

کمیته ریسک:

نام و نام خانوادگی

سمت

عضو هیئت مدیره

اهم سوابق

امیرحسین ارضاء

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

بله

مدیرعامل هلدینگ مالی غدیر

مهدی بحرالعلوم

عضو مستقل کمیته

خیر

مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن

مسلم نیلچی

عضو مستقل کمیته

خیر

معاون کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار

کمیته سرمایه گذاری:

نام و نام خانوادگی

سمت

عضو هیئت مدیره

اهم سوابق

امیرحسین ارضاء

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

بله

مدیرعامل هلدینگ مالی غدیر

حسین بوستانی

عضو مستقل کمیته

خیر

مدیرعامل شرکت اعتضاد غدیر

جواد سنگینیان

عضو مستقل کمیته

خیر

مدیر سرمایه گذاری مفید انتخاب

نوید قدوسی

عضو مستقل کمیته

خیر

مدیر سرمایه­گذاری گروه مالی فیروزه آسیا

محمد هنرمند قالیباف

مدیر تحلیل و مطالعات اقتصادی

خیر

کارشناس ارشد سرمایه گذاری غدیر

محمد مهدی وکیلی

مشاور سرمایه­گذاری

خیر

مدیر واحدصندوق­های سرمایه گذاری

 کانون نهادهای سرمایه­گذاری ایران

کمیته فنی و مالی پروژه گلستان خیام:

نام و نام خانوادگی

سمت

مدت مأموریت

عضو هیئت مدیره

اهم سوابق

شروع

خاتمه

منیر صعودی

عضو مالی

01/05/1401

ادامه دارد

خیر

مدیر امور مالی شرکت تأمین سرمایه دماوند

سید حسن موسوی

عضو فنی

03/03/1400

ادامه دارد

خیر

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه عمران بیمه

کمیته حسابرسی:

نام و نام خانوادگی

سمت

عضو هیئت مدیره

اهم سوابق

سمانه رشدیان

رئیس کمیته

بله

عضو هیئت مدیره شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس

محسن شیخ محمدی

عضو کميته

خیر

عضو جامعه حسابداران رسمی/ معاون پشتیبانی شرکت توسعه صنایع سیمان

هوشنگ مهدوی

عضو کميته

خیر

معاون مالی شرکت سرمایه گذاری غدیر

رویا بهمنی

مسئول حسابرسی داخلی

خیر

مدیر حسابرسی داخلی شرکت تأمین سرمایه امید