تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه

تاریخچه شرکت سرمايه گذاری صنعت بيمه

شركت سرمايه گذاری صنعت بيمه (سهامی عام) در تاريخ ۱۳۷۵/۳/۹ تحت شماره ۱۲۱۹۱۸ در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتی تهران به ثبت رسيد. تقاضاي پذيرش شركت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۹ هيئت پذيرش اوراق بهادار به تصويب رسيد و از تاريخ ۵/۲/۱۳۷۸ نام شركت در گروه ” سرمايه گذاری ها و واسطه گری های مالی ” و با نماد ” وبيمه ” به عنوان دويست و هشتاد و هفتمين شركت در فهرست نرخ هاي بورس درج شد.

موضوع فعاليت اصلی شركت 

موضوع فعاليت اصلی شركت طبق ماده (۳) اساسنامه به شرح زير است:

۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۲- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک نمی دهد.

سرمايه شرکت

سرمايه اوليه شركت مبلغ ۴۵٫۰۰۰ ميليون ريال منقسم به ۴۵ ميليون سهم يك هزار ريالي با نام بوده است، كه تاكنون طي نه مرحله افزايش يافته و در حال حاضر سرمايه شركت مبلغ 16/000 میلیارد ریال مي باشد.