هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه

kazemi
صالح کاظمی نیا رئیس هیات مدیره

کارشناسی اقتصاد نظری

سوابق کاری: معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان حج و زیارت

arza
امیرحسین ارضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

دکترا مدیریت مالی

سوابق کاری: مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری غدیر

rashidian
سمانه رشیدیان عضو هئیت مدیره

دکترا DBA

سوابق کاری: رئیس اداره سرمایه گذاری و بررسی مالی صنایع پتروشیمی خلیج فارس

no-pic
حسین توسلی امجد عضو هئیت مدیره

دکترا مدیریت و برنامه ریزی

معاون اجرایی گروه توسعه انرژی تدبیر _ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

no-pic
مهران سلطانی عضو هئیت مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی مالی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ترغیب صنعت ایران