مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام) ثبت شده به شمارۀ ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰ به اطلاع می‌ر‌ساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه­گذاری صنعت بیمه (سهامی عام)، مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸وجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۹و مجوز شمارۀ ۰۸۵-۶۵۶۲۸۸/۹۹۴ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۹ سازمان […]

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/06/31 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/06/31   الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/10/29 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بلوار […]