مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام) ثبت شده به شمارۀ ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰ به اطلاع می‌ر‌ساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه­گذاری صنعت بیمه (سهامی عام)، مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸وجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۹و مجوز شمارۀ ۰۸۵-۶۵۶۲۸۸/۹۹۴ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۹ سازمان […]