مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام) ثبت شده به شمارۀ ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

به اطلاع می‌ر‌ساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه­گذاری صنعت بیمه (سهامی عام)، مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸وجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۹و مجوز شمارۀ ۰۸۵-۶۵۶۲۸۸/۹۹۴ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایة شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ‌مبلغ   ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، منقسم به ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ۱٫۰۰۰ ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

۱- سرمایۀ فعلی شرکت: ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۲- مبلغ افزایش سرمایه: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۳ – مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۴- ارزش اسمی هر سهم: ۱٫۰۰۰ ریال

۵- تعداد سهام عرضه شده: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم

۶- نوع سهم: عادی با نام

۷- محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایۀ شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:

  • ۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی .

۸- موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و توسعه پرتفوی سرمایه­گذاری

۹- به هر صاحب سهم، در ازای هر ۱۰۰ سهم متعلقه در تاریخ۱۹/۰۶/۱۳۹۹ تعداد ۱۵۰ حق تقدم خرید سهم جدید تعلق می­گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهینامۀ حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

۱۰- سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامۀ حق تقدم خود را دریافت ننمایند، می­توانند جهت دریافت گواهینامۀ مربوطه به آدرس مندرج در بند ۱۲ این آگهی مراجعه نمایند.

۱۱- مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، ۶۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی می­باشد.

۱۲- سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شدۀ زیر اقدام نمایند:

  • سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی­کند، می بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه­التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می­باشد، به حساب شمارۀ ۲۲۱۰۰۲۲۱۰۰۰ این شرکت نزد بانک رفاه کارگران شعبۀ سلامت ظفر کد ۱۵۰ واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامۀ حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران- بلوار میرداماد- خیابان مصدق شمالی (نفت شمالی)- خیابان دوم- پلاک ۶- طبقه اول – واحد امور سهام – کدپستی ۱۹۱۸۹۷۳۴۵۱ ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.
  • سهامدارانی که به موجب گواهینامۀ حق تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می باشند، می بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران- بلوار میرداماد- خیابان مصدق شمالی (نفت شمالی)- خیابان دوم- پلاک ۶- طبقه اول-واحد امور سهام – کدپستی ۱۹۱۸۹۷۳۴۵۱ ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.

تذکر: عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، به منزله عدم استفاده از حق تقدم
می­باشد.

 ۱۳- در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده  برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معاملۀ مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید و ارسال مستندات به شرح بند ۱۲ اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

 ۱۴- حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه­ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

نکات مهم:

  • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.
  • ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
  • ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
  • با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانۀ شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.

تذکر: با توجه به عدم ثبت افزایش سرمایۀ شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به دارندگان حق تقدم سود تعلق نخواهد گرفت.

  • سایر افرادی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می­توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس iiico.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۲۲۹۲۳۰۲۲-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.
  • گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس iiico.ir و سیستم جامع­ اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.codal.ir در دسترس می باشد.

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام)

آگهی روزنامه مهلت استفاده از حق تقدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *